Bruger-/pårørenderådet på Huset Nyvang

Du kan få indflydelse på hverdagen på Huset Nyvang som medlem af bruger-/pårørenderådet.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er, at vores beboere får indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne, faciliteter og aktiviteter på Huset Nyvang.

Rådet består af beboere, pårørende, centerlederen og andre repræsentanter fra personalet.

Rådets opgaver er:

Rådet mødes som udgangspunkt fire gange om året, men kan vælge at mødes oftere, hvis der er behov for det.

Der skrives referater fra møderne. Referaterne bliver sendt ud til alle pårørende, som er på vores mailliste. Derudover kan referaterne også ses på væggen til venstre lige efter hovedindgangen til Huset Nyvang.

Valg til bruger-/pårørenderådet foregår på en generalforsamling. Der er generalforsamling i bruger-/pårørenderådet mindst en gang hver andet år. Der bliver sendt en invitation til generalforsamlingen ud til alle pårørende. Det fremgår af invitationen, hvordan generalforsamlingen og valget vil foregå.

Hvis der er noget, du ønsker, at rådet skal tage op på et møde, kan du kontakte centerlederen eller et af de andre medlemmer i rådet. Du kan se deres kontaktoplysninger på væggen til venstre lige efter hovedindgangen og på en stander ved indgangen.