Aktiviteter for beboerne

Hvis du har lyst, kan du deltage i forskellige aktiviteter med personalet og andre beboere på Huset Nyvang.

Vi tilpasser løbende vores aktiviteter til vores beboeres niveau og behov. Nogle af vores aktiviteter foregår i større fællesskaber, mens andre foregår i mindre fællesskaber. Vi har også aktiviteter, som pårørende bliver inviteret med til.

Vi har flere fælles aktiviteter på Huset Nyvang, f.eks. historie, sang, erindringsdans, stolegymnastik, spilledag, bankospil, udflugter, besøg fra børn i daginstitutionen ved siden af m.m.

Derudover arrangerer vi løbende aktiviteter som fællesspisning, fredagsbar, musikalsk underholdning og biograf.

Vi lægger også stor vægt på at holde fast i de gode gamle danske traditioner med høstfest, Sankt Hans, påske- og julehygge m.m.

Hver fjerde uge er der gudstjeneste i Kulturhuset.

Vi har vores egen rickshawcykel, som du kan komme på tur med. En frivillig kører cyklen, så du skal bare sidde og nyde turen.

Vi har en aftale med TrygFondens Besøgshunde. Mange af vores beboere har selv tidligere haft hund eller et andet kæledyr, så når der kommer en hund på besøg, spreder det meget glæde og giver anledning til mange gode snakke om egne kæledyr m.m.

Nogle af vores aktiviteter opstår spontant i samspil med børnene i daginstitutionen ved siden af, når børnene benytter vores fællesfaciliteter.

Som beboer er du også velkommen til at deltage i dagligdagens gøremål som for eksempel borddækning og lettere rengøring.

Frivillige kører ture med vores beboere på rickshawcykel. Her er de på parkeringspladsen ved Sct. Peders Kirke.