For pårørende

Læs om vores forventninger til pårørende, kontakt mellem pårørende og personale, og hvordan du kan følge med i vores aktiviteter.

Som pårørende er du altid velkommen på Huset Nyvang. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os.

Forventninger til pårørende

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du deltager i en samtale inden indflytningen på Huset Nyvang. Til samtalen taler vi om de praktiske opgaver i forbindelse med flytningen og aftaler, hvordan flytningen skal foregå, så den bliver så skånsom som muligt.

Derudover vil vi gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Det er din opgave som pårørende at klare alt det praktiske i forbindelse med flytningen, herunder:

  • at sætte møbler på plads
  • at hænge billeder, gardiner og lamper op
  • at lægge personlige ejendele på plads
  • at hjælpe med at indrette boligen.

Vi anbefaler, at du flytter møbler m.m. ind, før beboeren kommer, hvis det er muligt. Det skaber tryghed, når beboeren kommer ind i en bolig og kan genkende sine ting.

Efter indflytning

Efter indflytningen vil vi gerne have, at du deltager i en samtale med den nærmeste leder og en af de demensfaglige personer på Huset Nyvang. Her taler I om, hvordan indflytningen er forløbet og evaluerer eventuelle aftaler og indsatser.

Derudover håber vi, at du som pårørende fortsat vil hjælpe med praktiske ting, herunder:

  • at administrere beboerens økonomi
  • indkøb
  • at ledsage beboeren til læge og tandlæge m.m.

Kontakt til personalet

Du vil få kontaktoplysninger til det hus, beboeren er flyttet ind i, ledelsen og centersygeplejersken. Dermed kan du altid komme i kontakt med en, som kan hjælpe.

Beboeren bliver tilknyttet et tværfagligt kontaktpersonteam. Ved indgangen til Huset Nyvang står en stander, hvor du kan se, hvilke medarbejdere der er i hvilket kontaktpersonsteam.

Vi anbefaler, at kontakt via telefon og mail sker til centersygeplejersken eller en leder.

Følg med i aktiviteterne på Huset Nyvang

Som pårørende er du velkommen til at deltage i de åbne aktiviteter, der arrangeres på Huset Nyvang. I vores aktivitetskalender kan du se, hvilke aktiviteter der er åbne for pårørende. 

Du vil blive tilbudt at komme på en mailliste, hvor du blandt andet modtager informationsmails ca. en gang om måneden, invitationer og en oversigt over månedens aktiviteter.

Du kan også læse om aktiviteterne på Huset Nyvang i Pensionistavisen, der udkommer med Amtsavisen og Randers Onsdag fire gange om året.

Bruger-/pårørenderåd

Vi har et bruger-/pårørenderåd, som er med til at drøfte tiltag med betydning for beboernes hverdag.

Læs om rådets opgaver, og hvordan du kan stille op til rådet.