Aktivitetstilbud

Hverdagslivsaktiviteterne opstår i et samspil mellem vores beboere og medarbejderen. Vi tager afsæt i de ældres ressourcer, ønsker og interesser, og vi griber nuet.

Vi har vores egen rickshawcykel, og det er frivillige, der står for at køre ture med vores beboere.

Vi har tilbud om flere fælles aktiviteter hver uge, som løbende justeres efter beboernes behov. Vi har bl.a. erindringsdans, historie og sang, stolegymnastik, spilledag, besøg fra børn i daginstitutionen fire gange om ugen, bankospil, udflugtsdag m.m.

Derudover arrangerer vi løbende forskellige aktiviteter som fællesspisning, cykelture, fredagsbar, musikalsk underholdning, biograf, ligesom vi lægger stor vægt på at holde fast i de gode gamle danske traditioner med høstfest, Skt. Hans, påske- og julehygge osv. Hver fjerde uge tilbyder vi gudstjeneste i Kulturhuset.

Nogle aktiviteter opstår spontant i samspil mellem beboerne og børnene i daginstitutionen; f.eks. benytter begge grupper campingvognen og forteltet, og sidste sommer blev nogle beboere meget optaget af en højtlæsning for en flok børnehavebørn, der var på udflugt til campingvognen.

Vi vil gerne hele tiden udvikle os og tager gerne imod nye ideer! Her er frivillige og de pårørende en stor hjælp, da de er vigtige samarbejdspartnere i forhold til at støtte op omkring ideerne og de forskellige arrangementer.