Tilsyn

Der føres tilsyn med områdecentrene i Randers Kommune.

Huset Nyvang får tilsyn af:

  • Embedslægeinstitutionen
  • Det kommunale tilsyn (anmeldt og uanmeldt)
  • Fødevarestyrelsen
  • Arbejdstilsynet
  • Revisionskontrol

Der udarbejdes en tilsynsrapport årligt fra embedslægen og det kommunale tilsyn.