Bruger-/pårørenderåd

I Huset Nyvang er der et bruger-/pårørenderåd. Rådet består af personalerepræsentanter, beboere, leder og pårørende.

Til kommunens plejeboliger er der knyttet et bruger-/pårørenderåd. Formålet er at repræsentere beboerne, så der sikres indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne.

Rådet er et dialogforum mellem beboere, pårørende, medarbejdere og centerlederen, og på Huset Nyvang mødes rådet fire gange om året. 

Bruger-/pårørenderådet medvirker til drøftelse og fastlæggelse af eksempelvis indretning af fællesarealer, måltider, aktiviteter, højtider m.v.

Bruger-/pårørenderådet kan yde en frivillig indsats ved sammenkomster og udflugter i boenhederne.

Rådet drøfter også tilsynsrapporter fra embedslægen og kommunale tilsyn.