Ventetid

Randers Kommune har ventetidsgaranti på plejeboliger og ældreboliger. Det betyder, at du får tilbudt en bolig inden for to måneder efter visitationen.

Hvis dit behov for en plejebolig eller ældrebolig er akut, er ventetiden væsentligt kortere end de to måneder, garantien foreskriver.

Det er dog ikke sikkert, at du kan få tilbudt en bolig, der svarer til dine ønsker, inden for to måneder. Hvis du ønsker at bo i et bestemt område eller på et bestemt ældrecenter, må du være indstillet på længere ventetid.

Boligerne bliver altid givet til den, der har størst behov, og ikke nødvendigvis den, der har stået på venteliste i længst tid. Derfor kan du heller ikke få at vide, hvornår du kan forvente at få en bestemt bolig.

Det er Visitationsenheden, der har overblikket over ventelisten. Derfor kan det enkelte plejecenter ikke vide, hvornår du kan få den ønskede bolig, da en ledig bolig kan være blevet tilbudt en anden.

Det er ikke nødvendigt at kontakte Visitationsenheden, når du er skrevet på venteliste. Du vil blive kontaktet, når der er en ledig bolig til dig.